Wat ons drijft

Ten grondslag aan het WMbedrijfstheater ligt de theorie van Clare W. Graves. Deze Amerikaanse professor in de psychologie was een tijdgenoot en collega van Maslow aan dezelfde universiteit. In zijn zoektocht naar de kern van menselijke persoonlijkheid stuitte hij op onderliggende waardensystemen. Deze drijven de mens en be´nvloeden het denken, voelen en handelen. Uiteindelijk bepalen deze waardensystemen wat ons energie geeft en wat ons energie kost. Wat ons energie geeft, houdt ons gezond.

De respectvolle wijze waarop Graves mensen beschouwt, waarbij hij ieder mens letterlijk en figuurlijk in zijn waarde laat, is voor het WMbedrijfstheater een grote inspiratiebron. Wezenlijk voor zijn benadering is de dynamiek van het systeem; als onze omstandigheden veranderen, dan veranderen onze drijfveren mee.